1. Zgodnie z ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.nr 16, poz. 93 ze zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień pkt VIIIust.

2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać Towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (jego kopią) na adres:
GAZOWNIK Sp. z o. o.
ul. Księżycowa 2
42-290 Blachownia

3. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem, m.in. numer telefonu lub adres e-mail.

 

Wzór formularza reklamacyjnego